Google Trends

Google Trends הינו השירות המאפשר מעקב אחרי מילות מפתח רלוונטיות ודירוגם לפי תקופות זמן שבהם החיפוש השתנה כדי לדעת מתי טוב להשתמש בהם ומתי לא. למשל אם נקח לדוגמא נושא חיפוש כמו בריכות שחייה החיפוש אחרי מילות המפתח הרלוונטיות ידורגו במקומות הראשונים ברשת האינטרנט בתקופת הקיץ ותחילת החופש הגדול.

סרטון הדרכה – איך להשתמה בכלי המיוחד של גוגל טרנד :

הקישור הבא יעביר אותך לדף של גוגל טרנד:
http://www.google.co.il/trends/