Google Translate

Google Translate הינו הכלי החינמי של גוגל לתרגום מילים ומשפטים לשונית . קל מאד לשימוש ויש בו אפשרויות תרגום בהרבה שפות מהעולם. תוכנה מיוחדת לכלי הזה כאשר אתם רוצים לדעת מהי השפה הכתובה במשפט מסוים אפשר למצוא אותה לפי השפה שמודגשת בכלי הזה ברגע שאתם תרצו לתרגם, ישירות התוכנה תסמן את השפה של המשפט שבה הוא נכתב.

סרטון הסברה לשימוש בתוכנה :


הקישור הבא מעביר לתוכנה של גוגל תרגום – Google Translate

http://translate.google.co.il/?hl=iw&tab=wT