Google Groups

Google Groups קבוצות התייעצות מיוחדות של גוגל בנושאים מסויימים כמו פורומים שבהם מנהלים דיונים אודות נושאים אלו. בניגוד לפורומים אחרים ממשק זה הינו מאפשר התכתבות יחדיו של קבוצת האנשים בדיון עצמו.

סרטון הדרכה :

הקישור לדף של התוכנה :
http://groups.google.com