תמונות

חיפוש תמונות הינה אופציה מיוחדת שמאפשרת למצוא תמונות שאנו מחפשים לפי נושא מסויים מתוך מנוע החיפוש של גוגל. כל התמונות הנמצאת ברשת וקשורות לנושא שחיפשנו
הסרטון הבא יציג את אפשרות החיפוש של תמונות והאופציות שיש לאותו חיפוש :

הקישור הבא יעביר אותך לחיפוש תמונות בגוגל :

http://www.google.co.il/imghp?hl=iw&tab=wi